ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 • 30 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2006:2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αιμαφαίρεσης , Καμ. Βούρλα.
 • 22-26 Νοεμβρίου 2007:17ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο , Αθήνα.
 • Μετεκπαιδευτικό  Σεμινάριο 2006-2007 Υπέρταση θεωρία και Πράξη 2007:Αμφιλεγόμενα θέματα και Νέες Στρατηγικές της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Υπέρτασης.
 • 5-9 Φεβρουαρίου 2007:Εκπαιδευτικές Ημερίδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Γ. Παπαδάκης , Αθήνα.
 • 23 Φεβρουαρίου 2008:5ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαταραχές οξεοβασική ισορροπίας», , Αθήνα
 • 20-24 Μαΐου 2008:34ο  Πανελλήνιο Ιατρικό , Αθήνα.
 • Φεβρουάριος 2012:2nd Lung Cancer Network "From the Bench to the Bedside", Athens
 • Δεκέμβριος 2011:Congress of Oncology, "Woman and Cancer", Athens
 • Μαρτιος 2011:Advance and perspectives in Thoracic and Upper Autodigestive Malignancies, Athens
 • Ιούνιος 2010:14th State of the Art, Interdisciplinary review course of Pulmonary  diseases critical care and emergency medicine, Athens
 • Μάρτιος 2010:30th International Symposium of Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels
 • Σεπτέμβριος 2009:European Respiratory Annual Congress, Vienna
 • Ιούνιος 2009:1st International ACCP Pulmonary Board Preparation and Review Course, Athens
 • Απρίλιος 2009:13th State of the Art Interdisciplinary review course on Pulmonary diseases, critical care, emergency medicine & nursing care, Athens
 • Νοέμβριος 2008:XIX W  world congress of asthma, Monte Carlo
 • Νοέμβριος2008:7th Pan-Hellenic  conference in cancer markers and targeted therapies, Athens