Διάγνωση διάμεσων πνευμονοπαθειών

Διάγνωση διάμεσων πνευμονοπαθειών


 

  • Εξέταση φυσιολογίας ασθενούς
  • Εξέταση απλής ακτινογραφίας θώρακος
  • Εξέταση τομογραφίας θώρακος