Διάμεσες πνευμονοπάθειες

Διάμεσες πνευμονοπάθειες

Οι διάχυτες ή διάμεσες πνευμονοπάθειες παριστούν ένα ετερογενές σύνολο νοσημάτων του διαμέσου ιστού και των κυψελίδων, με συχνή κατάληξη την πλήρη καταστροφή της αρχιτεκτονικής δομής του πνευμονικού περεγχύματος. Είναι προτιμότερο να αποκαλούνται διάχυτες παρά διάμεσες, διότι δεν αφορούν μόνο στο διάμεσο πνευμονικό  ιστό, αλλά και στο πνευμονικό παρέγχυμα και μερικές φορές και στους μικρούς βρόγχους. Το γεγονός της κοινής κλινικής εμφανίσεως από πλευράς συμπτωμάτων και κλινικών ευρημάτων πολλών εκ των διάχυτων πνευμονοπαθειών, όπως επίσης και η ομοιότητα την οποία εμφανίζουν πολλές εξ αυτών από πλευράς παθοφυσιολογίας και ακτινογραφίας θώρακος, σε καμιά περίπτωση δεν εκφράζει κοινή παθογένεια. 
Έτσι μπορούμε να κατατάξουμε τις διάχυτες πνευμονοπάθειες  :
 
Α. ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΣΕΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΙΣΤΟΥ (σκληρόδερμα, πολυμυοσίτις, δερματομυοσίτις, συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτις, αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτις, σύνδρομο Sjogren, σύνδρομο Αδαμαντιάδη Behcet).
 
Β.ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( αντιβιοτικά, αντιαρρυθμικά, αντιφλεγμονώδη, νευρότροπα-ψυχότροπα φάρμακα, χημειοθεραπευτικά, ακτινοβολία, οξυγόνο, paraquat).
 
Γ.ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ Η ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ ΔΙΑΧΥΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( σαρκοείδωση, ηωσινοφιλικό κοκκίωμα, αμυλοείδωση, λεμφαγγειολειομυομάτωση, οζώδης σκλήρυνση, βρογχιολίτιδες, πνευμονικές αγγειιτιδες, νόσος Νiemann-Pick,κυψελιδική πρωτείνωση,ηωσινοφιλική πνευμονία).
 
Δ. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (πυριτίαση, αμιάντωση, τάλκωση, βηρυλλίωση, πνευμονοκονίωση των ανθρακωρύχων).
 
Ε.ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ (ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση, οξεία διάμεση πνευμονία, λεμφοκυτταρική διάμεση πνευμονία, ιδιοπαθής οργανούμενη πνευμονία, μη ειδική διάμεση πνευμονία, αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία).