Ογκολογικό

Ογκολογικό


 

  • Ογκολογική εκτίμηση, καρκίνος πνεύμονα  ​
  • Βρογχοσκόπηση σε εξειδικευμένο κέντρο​
  • Χημειοθεραπευτικό πλάνο, παρακολούθηση χημειοθεραπευτικής αγωγής​
  • Υποστηρικτική θεραπεία