Έλεγχος υπνικής άπνοιας-διαταραχών ύπνου

Έλεγχος υπνικής άπνοιας-διαταραχών ύπνου


 

  • Συμπτωματικός έλεγχος για αποφρακτική άπνοια στον ύπνο και άλλες διαταραχές ύπνου με ειδική φορητή καταγραφική συσκευή.
  • Τα αποτελέσματα της καταγραφής αναλύονται στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό πρόγραμμα.
  • Επιπροσθέτως, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, υπάρχει η δυνατότητα, παραπομπής για πλήρη πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου σε πιστοποιημένο κέντρο μελέτης ύπνου.

Οι ασθενείς με αποφρακτική ή κεντρική άπνοια στον ύπνο παρακολουθούνται κατ'οίκον για την ορθή εφαρμογή και ρύθμιση των συσκευών C-PAP, ΒiPAP, που αποτελούν στην πλειοψηφία τη θεραπεία εκλογής για τις διαταραχές ύπνου.