Διαγνωστικές εξετάσεις αναπνευστικού - Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής

Διαγνωστικές εξετάσεις αναπνευστικού - Λειτουργικός έλεγχος αναπνοής


 

  • Οξυμετρία
  • Δοκιμασία κόπωσης​
  • ​Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής, καμπύλη ροής - όγκου, σπιρομέτρηση.
  • Ροομέτρηση