Γενικά για την αιθαλομίχλη

Γενικά για την αιθαλομίχλη

H αιθαλομίχλη είναι μια μορφή ατμοσφαιρικής ρύπανσης η οποία προκαλείται από την καύση στερεών καυσίμων, κυρίως ξύλου και κάρβουνου. Αποτελείται από σωματίδια αιθάλης (κοινώς: καπνιάς), από τα οποία παίρνει και το όνομά της, καθώς και από το αέριο διοξείδιο του θείου. Η αιθαλομίχλη είναι διαφορετική μορφή ρύπανσης από ότι το φωτοχημικό νέφος, το οποίο έχει αιτίες την ρύπανση από τις μηχανές εσωτερικής καύσης των τροχοφόρων οχημάτων και τις βιομηχανικές εκπομπές. Από την καύση ξύλου και κάρβουνων παράγονται αιωρούμενα μικροσκοπικά σωματίδια με φυσική και χημική σύσταση που ποικίλλει κατά τόπους και εξαρτάται από τις πηγές τους και από δευτερογενείς χημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα. Όσο μικρότερα είναι τόσο βαθύτερα εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστημα και θεωρούνται πιο επικίνδυνα για την υγεία. Η εισπνοή και έκθεση σε αυτά τα σωματίδια μπορεί να έχει άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία μας. Η μακροχρόνια έκθεση σε αυξημένα επίπεδα σωματιδίων έχει συσχετιστεί ακόμα με μειωμένη αναπνευστική λειτουργία, παροξύνσεις χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων, και επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος. Οι άμεσες συνέπειες αφορούν κυρίως ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα όπως το βρογχικό άσθμα με πιθανή παρουσία συμπτωμάτων όπως ο βήχας, ο συριγμός καθώς και συμπτωματολογία από το ανώτερο αναπνευστικό όπως η ρινίτιδα. Η ομάδα άσθματος της ΕΠΕ συμβουλεύει τους ασθενείς με βρογχικό άσθμα να λαμβάνουν τακτικά την αγωγή τους, να αποφεύγουν την έκθεση σε περιόδους μεγάλης παρουσίας σωματιδίων, να έχουν πάντα μαζί τους το ανακουφιστικό τους φάρμακο και να συμβουλεύονται τον Πνευμονολόγο τους.