Καρκίνος πνεύμονα

Καρκίνος πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα, δυστυχώς αυξάνει συνεχώς την επίπτωσή του στην χώρα μας με κύριο αιτιολογικό παράγοντα το κάπνισμα. Η αρχική συμπτωματολογία του είναι δυνατόν να οφείλεται σε συμπτώματα εκ του αναπνευστικού συστήματος, όπως ο επίμονος βήχας, η αιμόπτυση, η  δύσπνοια, ο θωρακικός πόνος, οι επανειλημμένες λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος.Επίσης, ως πρώτη εκδήλωση της νόσου μπορεί να παρουσιαστούν συμπτώματα από μεταστατικές εστίες π.χ. κεφαλαλγία, αστάθεια βάδισης, οστικά άλγη κλπ ή και γενικά συμπτώματα όπως δεκατική πυρετική κίνηση, ανορεξία, απώλεια βάρους.

Ο ασθενής με την ανωτέρω συμπτωματολογία υποβάλλεται  σε απεικόνιση θώρακα και εάν ανευρεθεί σκίαση στον θώρακα, συνήθως ακολουθεί βρογχοσκόπηση ή και διαθωρακική βιοψία πνεύμονα υπό καθοδήγηση αξονικού τομογράφου με σκοπό την λήψη βιοπτικού υλικού. Η βιοψία θέτει την διάγνωση της κακοήθειας.Εάν η απάντηση της βιοψίας τεκμηριώσει την διάγνωση της κακοήθειας, τότε ακολουθεί ο απεικονιστικός έλεγχος του υπόλοιπου ανθρώπινου σώματος προκειμένου να διευκρινισθεί η ανατομική έκταση της νόσου.

Αναλόγως των ανωτέρω αποτελεσμάτων, ο θεράπων ιατρός κατευθύνει τον ασθενή προς χειρουργική εξαίρεση της νόσου, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία ή συνδυασμό των ανωτέρω.